สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อนัดเปรียบวัว วันที่ 6 พฤษจิกายน 2566
สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อนัดเปรียบวัว วันที่ 6 พฤษจิกายน 2566

สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อนัดเปรียบวัว วันที่ 6 พฤษจิกายน 2566

เพื่อทำการชนในวันที่ 7-8 พฤษจิกายน 2566

แท็ก